Bibliotekledermøte

Tema for årets bibliotekledermøte er prosessen for utvikling av framtidig tjenestebehov, hvor deltakerne inviteres til å komme med innspill til prosessen for å bestemme veivalg for utvikling av framtidig tjenestebehov ved sin institusjon der biblioteket er en bruker, leverandør eller interessent. BIBSYS-konsortiet må ha en løpende vurdering av behov og ha en strategi for valg av systemlandsskapet. Konsortiet har i dag en biblioteksystemtjeneste og søketjeneste som er basert på kommersielle tjenester. Vi må som konsortium gjennomføre en prosess som avdekker helhetlige tjenestebehov knyttet til forvaltning av alle typer kunnskapsressurser i god tid før kontrakten utløper. Dette vil være utgangspunkt for valg av framtidig systemlandsskap og nye anskaffelser.

Etter en kort innledning om forslag til prosess vil deltakerne bli delt inn i grupper for å diskutere og gi innspill til temaet.