Brudd med tidsskriftleverandør – erfaringer fra svenske fagbibliotek

Foredragsholder: Lisa Olsson

I Sverige ble det i 2018 brudd i forhandlingene med Elsevier, og lisensavtalen ble sagt opp. Hvilke konsekvenser har dette fått for bibliotekene, forskerne og studentene?

Lisa Olsson fra Stockholm universitetsbibliotek leder gruppen som skal evaluere virkningene av oppsigelsen av Elsevier i Sverige, og kommer og forteller om de erfaringene de har gjort seg så langt. Hvordan er egentlig livet uten Elsevier?