Brukerhåndtering i Alma

Foredragsholder: Per Hovde

For at du skal kunne logge inn i Oria/Alma må Alma ha informasjon om deg i form av en brukerprofil som opprettes med basis i data fra institusjonenes brukeradministrasjonssystemer (BAS). For studenter spiller FS en sentral rolle som kilde.

For ansatte må brukerdata hentes fra lokale BAS og provisjoneres til Alma. Brukerprovisjonering har etter overgangen til Alma vært en kilde til problemer og frustrasjoner. I denne sesjonen gis en oppdatering av status for situasjonen i dag og videre planer for å forbedre brukerhåndteringen.