Ny pliktavleveringlov – konsekvenser og betydning for bibliotek og brukere.

Foredragsholdere: Kjersti Rustad og Jonny Edvardsen

 

Norge har fått en revidert pliktavleveringslov med nye forskrifter. Digitalt grunnlagsmateriale er nå avleveringspliktig i tillegg til den fysiske utgivelsen, og det er åpnet for digital tilgang til UH-bibliotek og andre offentlige bibliotek for det pliktavleverte materialet. Det juridiske grunnlaget for innsamling og bevaring av norske nettsider er også styrket med den nye lovgivningen.

Dette vil i nær framtid innebære endringer både for universitetsbibliotekene og Sametingets bibliotek som i dag mottar eksemplarer av trykt materiale, og for brukerne som nå skal få digital tilgang til pliktavlevert materiale. Jonny Edvardsen og Kjersti Rustad fra Nasjonalbiblioteket vil informere om status og planer for digital pliktavlevering og hvilke konsekvenser dette får for bibliotek og brukere.