Digital akademisk litteratur på norsk

Foredragsholder: Magnus Rudolfsen fra Bokbasen

Bokbasen vil snakke om bakgrunnen for hvorfor det er behov for en digital løsning for norske akademiske titler, hvordan de akademiske forlagene skal møte konkurranse fra utlandet når det gjelder produksjon av pensumlitteratur av digitale akademiske titler på norsk og viktigheten med gode digitale løsninger som svarer på behovene til bibliotek, forelesere og studenter. Vi vil også presentere den nye plattformen Allvit hvor den norske digitale akademiske litteraturen vil tilgjengeliggjøres for studentene.