E-ressurser: Katalogisering og metadatakvalitet

Foredragsholdere: Unni Knutsen og Johan A. S. Jørgensen

Sesjonen vil ta for seg kvaliteten og behandlingen av metadata i Almas Community Zone (CZ) sett fra både et overordnet og et praktisk perspektiv.

Som medlem i  Community Zone Management Group vil Unni Knutsen informere om hvordan det jobbes mot bedre bibliografiske data og klarere registreringsregelverk i CZ. Johan A. S. Jørgensen vil ta for seg noen aspekter ved katalogisering av e-ressurser og vise hvordan man forholder seg til bibliografiske poster i de ulike sonene i Alma.