Erfaringer med bruk av BIRD og DLR – institusjonsarkiv for deling av forskningsdata og læringsressurser

Foredragsholdere: Charlotte Jensen, Trude Eikebrokk, Linda Østbye og Astrid Heltne

 

BIRD og DLR er to nyutviklede, åpne arkivsystemer fra Unit. De bygger på samme plattform og deler dermed funksjonalitet som FEIDE-pålogging, registrering av ressurser, lisenser, deling, lese- og skrivetilgang og tildeling av persistente identifikatorer (handle og DOI). I denne sesjonen vil medlemmer fra konsortiegruppene gi en demonstrasjon av både felles- og arkiv-spesifikk funksjonalitet, og erfaringer med bruk av arkivene så langt. Vi deler også tanker rundt fordelen av å kunne bygge kompetanse og løsninger i et felles konsortium.

BIRD tilfredsstiller krav til FAIR-datalagring og deling av offentlig finansierte forskningsdata gjennom bruk av standardiserte metadata, CC-lisenser, versjonskontroll, DOI og nivåinndelt tilgangsstyring. Vi ser på bruk av BIRD til dataforvaltning i forskningsprosjekter, vitenskapelig publisering og tilgjengeliggjøring av historiske forskningsdata. Et åpent arkiv er kun en del av prosessen mot åpen tilgang til vitenskapelige resultater, og vi vil også sette BIRD inn i en større sammenheng med tanke på metadatautveksling, Data Management Plans og integrasjon mellom systemer. DLR er et frittstående læringsobjektarkiv (LOR) som støtter alle behov fra det tidspunktet et læringsobjekt oppstår: lagring, beskrivelse, publisering, versjonskontroll, gjenfinning og gjenbruk.

Læringsressursene kan benyttes uavhengig av valgt læringsmiljøsystem (LMS), og minimerer derfor konsekvensene ved bytte av LMS. Ved å bruke DLR slipper brukerne å duplisere sine læringsressurser og arkivet kan integreres tett med institusjonens foretrukne programvare, som Mediasite, Office365, OneDrive og YouTube m.fl. Institusjonene NTNU, BI og OsloMet deler sine erfaringer med innføring av DLR: utfordringer underveis og fremtidige planer.