Hvordan kan biblioteket støtte Open Access?

Foredragsholdere: Lene Ottesen og Heidi Fossum

Bibliotek kan gi støtte til open access på mange ulike måter. Denne sesjonen vil ta for seg to mulige områder. Første del fokuserer på å støtte open access modeller som er kollektivt finansiert, eksempelvis Knowledge Unlatched, Open Library of Humanities og SCOAP3, fra et UiT perspektiv. Andre del fokuserer på tilgjengeliggjøring og synliggjøring av Open access ressurser, med hovedvekt på Alma/Oria, sett ifra UiO.