Keynotes

BIBSYS-Konferansen 2019 inviterer eksterne foredragsholdere til Keynote foredrag. Mer informasjon kommer fortløpende