Kvalitetskontroll av tidsskrifter i NSDs register over vitenskapelige publiseringskanaler

Foredragsholder: Rolf Hasle

I vurderingen av forslag til nye vitenskapelige tidsskrifter følger NSD retningslinjer og definisjoner fra rapporten «Vekt på forskning: Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering» (2004). Vitenskapelig publisering har endret seg markant siden systemet ble innført for femten år siden. Såkalte røvertidsskrifter har økt i omfang, både i antall tilbydere og i antall personer som foreslår dem som nye vitenskapelige publiseringskanaler for NSDs register. Det kan være utfordrende å skille mellom seriøse og useriøse aktører på feltet. Et sentralt problem er tidsskrifter som hevder de leverer publiseringstjenester de ikke innehar.

Et tidsskrift som formidler at det følger kriterier for vitenskapelighet uten at dette skjer i praksis, vil i tråd med NSDs ordinære evalueringsprosedyre godkjennes som vitenskapelig publiseringskanal. Dette er problematisk. NSD har derfor innført større krav til dokumentasjon fra forslagsstiller og tilleggsprosedyrer for å oppnå ytterligere kvalitetskontroll av data. Dette medfører en mer restriktiv tilnærming til godkjenning av tidsskrifter.