Leganto Analytics – Rapporter som støtteverktøy i pensumlistearbeidet

Foredragsholdere: Ann-Louise Skjager og Christoffer Naustdal

Ann-Louise Skjager (OsloMet) deler eksempler på rapporter og dashboard-oppsett som forbedrer pensumlistearbeidet i Leganto. Christoffer Naustdal (HVL) går inn i detaljer for en rapport til bokhandlerne. Samtidig kommer de med tips til hva man bør tenke på når man lager rapporter fra Leganto.