Lisenser – konferanseworkshop

Foredragsholdere: Maja Sørnes og Ulla N. Oulie

Hvordan registrere lisenstermer for fjernlån i Alma (fra Edvarda) og konfigurere Alma slik at det vises i Oria? Maja og Ulla går igjennom følgende operasjoner, med tid for deg til å prøve på egen hånd:

  • Opprette en lisens
  • Legge inn termer
  • Knytte til beholdning (Inventory)
  • Lagre dokument
  • Konfigurere lisenstermer (Manage License Terms, Display Logic rules, andre konfigureringer)

I disse bruddtider, er det viktigere enn noen gang å ha oversikt over hvilke rettigheter biblioteket har for å kunne bistå andre bibliotek med blant annet artikkelkopier/fjernlån. Ved å legge lisensinformasjonen fra Edvarda inn i Alma kan vilkår formidles ut til forskjellige brukergrupper I Oria.

Ta med laptoppen og register «hands on» dine lisenstermer i Alma. Du må minst ha rollene License Manager og Repository Manager, tilgang til Edvarda og for konfigureringen trengs også General System Administrator.