Nasjonalt vitenarkiv – hva skjer’a?

Foredragsholder: Per Hovde

Unit har i 2018, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, utredet hvordan et nasjonalt vitenarkiv kan realiseres. I skrivende stund vet vi ikke hva som skjer i kjølvannet av denne utredningen, så denne sesjonen vil gi en oppdatering av status og eventuelle videre planer for arbeidet med nasjonalt vitenarkiv.