Har du forslag til programmet?

Programkomiteen inviterer til å komme med innspill til programmet. Konferansen vil ha fokus på bedre utnyttelse av systemene, samarbeid i konsortiet og bedre utnyttelse av systemene gjennom samarbeid. Dette er med bakgrunn i tilbakemeldinger fra konferansen i 2017. Vi ønsker å involvere deltakerne gjennom diskusjoner, presentasjoner og erfarings- og idéutvekslinger, og inviterer til å komme les mer →