Videreføring av BIBSYS-konferansen

Fra 1. januar 2018 er BIBSYS, CERES og deler av UNINETT samlet i et nytt tjenesteorgan for forskning og høyere utdanning. Arbeidet med å etablere virksomheten pågår og sammenslåingsprosessen vil fortsette inn i 2018. Vi har derfor valgt å videreføre BIBSYS-konferansen med samme navn også i 2018. En effekt av sammenslåingen er at Ceres sitt les mer →


Har du forslag til programmet?

Programkomiteen inviterer til å komme med innspill til programmet. Konferansen vil ha fokus på bedre utnyttelse av systemene, samarbeid i konsortiet og bedre utnyttelse av systemene gjennom samarbeid. Dette er med bakgrunn i tilbakemeldinger fra konferansen i 2017. Vi ønsker å involvere deltakerne gjennom diskusjoner, presentasjoner og erfarings- og idéutvekslinger, og inviterer til å komme les mer →