Om BIBSYS-konferansen

BIBSYS-konferansen er en årlig møteplass for aktører innen forskning og utdanning, og da særlig utdanningsinstitusjonene. Konferansen er en arena for formidling av kompetanse på områder knyttet opp mot vår visjon om  å drive kunnskaps-Norge framover.

Fra 1. januar 2018 ble BIBSYS, CERES og deler av Uninett samlet i et nytt tjenesteorgan for forskning og høyere utdanning.
Arbeidet med å etablere virksomheten pågår og sammenslåingsprosessen vil fortsette inn i 2019.
Vi har derfor valgt å videreføre BIBSYS-konferansen med samme navn også i 2019.
Målet for konferansen er å informere –  inspirere – og utfordre deltakerne til å ta de rette valgene for stadig å kunne være en aktuell aktør ved sin institusjon og i bransjen forøvrig.

I pausene vil det være mulig å besøke flere utstillere.

I programkomiteen for 2019 finner du:

Eksterne Einar Jamne, Statped.  Epost: einar.tokvam.jamne[at]statped.no
Ellen Solvik, Universitetet i Bergen.  Epost: ellen.solvik[at]uib.no
Anne-Cathrine Overskott, Høgskolen i Innlandet. Epost: anne.overskott[at]hihm.no
Heidi Fossum, Universitetet i Oslo.  Epost: heidi.fossum[at]ub.uio.no
Interne Anne Munkebyaune, Unit. Epost: anne.munkebyaune[at]unit.no
Anita Kristin Ellerås, Unit.  Epost: anita.elleras[at]unit.no
Jone Thingbø, Unit.  Epost: jone.thingbo[at]unit.no
Ingrid Mogset, Unit.  Epost: ingrid.mogset[at]unit.no
Asbjørn Risan, Unit. Epost: asbjorn.risan[at]unit.no
Anna Moody, Unit. Epost: anna.moody[at]unit.no

 

UHR-B oppnevner de eksterne medlemmene i programkomiteen for hvert år.

Velkommen til Trondheim i mars!

Tidligere konferanser/Past Conferences