Open Science for Dummies, eller sagt på en annen måte: Hva er åpen vitenskap?

Foredragsholder: Elin Holmstrøm Frøshaug

Åpen vitenskap er et begrep vi møter i mange sammenhenger. Vi har forstått at åpen tilgang til forskningsartikler og åpen tilgang til forskningsdata er en viktig del av det. Samtidig aner vi at åpen vitenskap er mer. Det snakkes blant annet om transparens, borgervitenskap, demokratisering og bærekraft. Hva betyr det egentlig?

I denne sesjonen skal vi dra det hele ned. Vi skal se på grunnbegreper, definisjoner og elementer slik at vi får en bedre forståelse av hva åpen vitenskap dreier seg om, og at vi lettere kan se bibliotekets rolle på dette feltet.