What you see is what you get: Søkeomfang i Oria med wow-effekt på innlånet

Foredragsholdere: Tone Christine Bøgh og Magnus Carlström

Universitetsbiblioteket i Oslo har endret søket i Oria slik at du søker i hele bibliotekkatalogen som default, inkludert artikler fra sentralindeksen (PCI). De har også innført en tredje søkefane. UiO presenterer bakgrunnen for valgene de har gjort, erfaringer med endringene, samt konsekvensene og effektene det har fått, med særlig vekt på innlånet på UiO.