Oria – praktiske tips og tricks, inkludert spørsmål og svar til arbeidsgruppen

Foredragsholdere: Ahl Vegard Nilsen og Tone Christine Bøgh

Arbeidsgruppen for Oria presenterer bruk og erfaringer med Resource recommender og hvordan du selv kan sette det opp. Den nye løsningen for databasesøk basert på kategorier, som ble introdusert i Primo November-release vil også bli demonstrert med praktiske tips om hvordan denne tas i bruk.

Sesjonen vil avsluttes med svar på innsendte spørsmål til arbeidsgruppen for Oria.

Klikk her for å sende inn spørsmål til spørsmål & svar med arbeidsgruppen for Oria.