Patron Purchase Requests – brukerstyrt innkjøp

Foredragsholdere: Liv Brenna og Pål Magne Dahlquist

Patron Purchase Request (PPR) er en funksjon for brukerstyrt innkjøp i Alma/Oria. Med PPR kan biblioteket lette sine arbeidsrutiner rundt innkjøpsforslag internt og fra Oria. UBO har gjort forsøk med PPR, og vil i denne sesjonen forklare litt om:

  • Hva er PPR
  • Hvordan fungerer PPR
  • Hvilke problemer man har støtt på
  • Hva måtte stilles inn for å bruke PPR
  • Synspunkter på PPR og fremtiden