PDA- og litt EOD

Foredragsholdere: Maria Askheimer og Ulla N. Oulie

Universitetsbiblioteket i Tromsø og Handelshøyskolen BI har løst arbeid med PDA (Patron Driven Acquisition) i Alma på litt forskjellig måte, og viser sine tilnærminger til dette. Hvordan du lager en PDA-profil i Alma og aktiverer titlene, blir demonstrert. Du får også se hvordan du setter opp en importprofil for ordre (New order) og kjører import av ordredata (EOD – Embedded Order Data).

En sesjon for alle som vurderer å ta i bruk PDA-funksjonaliteten i Alma og/eller begynne med import av ordredata.