Pensumlistesystem og BOLK

Foredragsholdere: Vidar Røeggen (UHR) og Julie Myhre Barkenæs / Bente Rode Liseth (Kopinor)

I 2018 leverte en arbeidsgruppe nedsatt av Kopinor og UHR en anbefaling om hvordan en integrasjon mellom pensumlistesystemer og BOLK kan etableres, slik at man kan unngå dobbeltregistrering og samtidig ivareta at BOLK blir oppdatert med de nødvendige opplysninger. I denne sesjonen vil Kopinor og UHR gi en oppdatering om status på oppfølging av arbeidsgruppens anbefaling, tenkt integrasjon og tidshorisont.