Plan S og Plan I

Foredragsholder: Nina Karlstrøm

Foredraget vil ta for seg:

  • Mål og retningslinjer i EU og Norge for åpen tilgang til forskningsresultater
  • Status forhandlingene
  • Plan S: Oppdatering
  • Veien videre