Plenum dag 1

Plenum dag 1 vil gi en overordnet status for Unit. Her inngår også status for Oria, Alma og Leganto, samt. Plan S.