Plenum: GDPR

Foredragsholder: Sadia Zaka (juridisk seniorrådgiver) fra Unit, seksjon for jus og informasjonssikkerhet.

GDPR står for General Data Protection Regulation, og er den gjeldende personvernforordningen i EU/EØS. I Norge gjelder GDPR som norsk lov. Under foredraget går vi gjennom viktige definisjoner i GDPR, institusjonenes rolle som behandlingsansvarlig for bibliotekstjenester, Units rolle som databehandler for institusjonene, og hvilke krav GDPR stiller til melding av avvik.