POL – hjertet i Alma

Foredragsholdere: Ulla N. Oulie og Anita Bergsvenkerud

Handelshøyskolen BI har siden 2016 lagt inn PO Line (POL) på så å si alle sine bestillinger i trykt og elektronisk utgave for både bøker, tidsskrifter og databaser. For tidsskrifter gjelder det enkelttitler og pakker som er løpende.

BI vil vise hvordan informasjonen som fylles ut i POL brukes videre i andre deler i Alma, som for eksempel:

  • Når fakturaer er hektet på POL, hvordan man henter ut Cost pr Use på elektronisk abonnement i Analytics når Usage-data er lastet inn.
  • Kostnad per utlån for trykte dokument.
  • Løpende POL og bestilte / ikke mottatte dokumenter som overføres til neste års Fund
  • Koblinger mot lisenser.

En sesjon for alle som ønsker å få overblikk over POL-strukturen, og hvilken innvirkning den har på dokumentasjon av bruk, kjøp og utvikling av samlinger i Alma. som er løpende.