Presentasjoner og opptak 12. mars

NB!: På grunn av tekniske utfordringer har vi kun noen få opptak av presentasjoner 13. mars tilgjengelige i etterkant.


Plenumssesjoner i Cosmos 1+2


Kom i gang med Alma Analytics i dag

Cathrine Fjeldstad, UNIS


Ny pliktavleveringslov – konsekvenser og betydning for bibliotek og brukere

Kjersti Rustad og Jonny Edvardsen, Nasjonalbiblioteket


Allvit – Digital akademisk litteratur på norsk

Magnus Rudolfsen, Bokbasen


Forhåndsbestilling av materiale i Alma: Booking

Ann-Louise Skjager og Eirik Endal, OsloMet


Primo Studios, hands on – how to

Emmanuelle Dabin, Unit


Leganto Analytics – Rapporter som støtteverktøy i pensumlistearbeidet

Ann-Louise Skjager, OsloMet

Christoffer Naustdal, HVL


Rätt ressurser? Ett användarcentrerat Alma Analyticsprosjekt

Karin Perols og Henrik Åkerfelt, Karolinska Instituttet – Universitetsbiblioteket


What you see is what you get: Søkeomfang i Oria med wow-effekt på innlånet

Tone Christine Bøgh, UiB

Magnus Carlström, UiO


Open Science for Dummies, eller sagt på en annen måte: Hva er åpen vitenskap?

Elin Holmstrøm Frøshaug, UiO


Brudd med tidsskriftleverandør – erfaringer fra svenske fagbibliotek

Lisa Olsson, Stockholm Universitetsbibliotek


Hvordan kan biblioteket støtte Open Access?

Lene Ottesen, UiT

Heidi Fossum, UiO


Kvalitetskontroll av tidsskrifter i NSDs register over vitenskapelige publiseringskanaler

Rolf Hasle, NSD


E-ressurser: Katalogisering og metadatakvalitet

Unni Knutsen og Johan A. S. Jørgensen, UiO


Oria – praktiske tips og tricks, inkludert spørsmål og svar til arbeidsgruppen

Arbeidsgruppen for Oria


Lisenser – Konferanseworkshop: Del I og Del II

Maja Sørnes og Ulla N. Oullie, BI