Presentasjoner og opptak 13. mars

NB!: På grunn av tekniske utfordringer har vi kun noen få opptak av presentasjoner 13. mars tilgjengelige i etterkant.


Fjernlån – nok en gang!

Erling Fossan, Unit


«Nå vil jeg ikke ha mer krøll!»

Cathrine Fjeldstad, UNIS

Ann-Louise Skjager, OsloMet


Spørsmål og svar med arbeidsgruppen for Fulfillment

Arbeidsgruppen for Fulfillment


Brukerhåndtering i Alma

Per Hovde, Unit


POL – Hjertet i Alma

Ulla N. Oullie og Anita Bergsvenkerud, BI


Patron Purchase Requests – brukerstyrt innkjøp

Liv Brenna og Pål Magne Dahlquest, UiO


PDA- og litt EOD

Maria Askheimer, UiT

Ulla N. Oulie, BI


RDA i BIBSYS-konsortiet, hva skjer og hva gjør vi? Del I og Del II

Frank Haugen, Nasjonalbiblioteket

Johan A. S. Jørgensen, UiO


Nytt og nyttig fra Depotbiblioteket

Helen Sakrihei, Nasjonalbiblioteket


Spørsmål og svar med arbeidsgruppen for Resource Management

Arbeidsgruppen for Resource Management


Nasjonalt vitenarkiv – hva skjer’a?

Per Hovde, Unit


Erfaringer med bruk av BIRD og DLR – institusjonsarkiv for deling av forskningsdata og læringsressurser

Charlotte Jensen, NIBIO

Trude Eikebrokk, OsloMet

Linda Østbye, NTNU

Astrid Heltne, BI


Hva er Alma-D?

Erling Fossan, Unit

Line Nybakk Akerholt, UiO


Pensumlistesystem og BOLK

Vidar Røeggen, UHR

Julie Myhre Barkenæs og Bente Rode Liseth, Kopinor