Program

Program med romoversikt (PDF)

Følg livestream av Cosmos 1+2, 12. mars, her.

12. mars (Dag 1)

Cosmos 1+2

10:00 – 10:05 Åpning og kunstnerisk innslag
10:05 – 11:00

Plenum m/Unit

11:00 – 11:25 Plan S og Plan I (Plenum)
11:30 – 12:00 Pause – besøke utstillere
12:00 – 13:00 Keynote med Anita Schjøll Brede
13:00 – 14:00 Lunsj (og besøke utstillere)

Parallellsesjoner

Spor 1 – Cosmos 1+2
Spor 2 – Andromeda
Spor 3 – Cosmos 3A
Spor 4 – Cosmos 3C
Vega
14:00 – 14:40 Open Science for Dummies, eller sagt på en annen måte: Hva er åpen vitenskap? Allvit-Digital akademisk litteratur på norsk Kom i gang med Alma Analytics i dag What you see is what you get: Søkeomfang i Oria med wow-effekt på innlånet
14:45 – 15:30 Brudd med tidsskriftleverandør – erfaringer fra svenske fagbibliotek E-ressurser: Katalogisering og metadatakvalitet Ny pliktavleveringlov – konsekvenser og betydning for bibliotek og brukere. Primo studios, hands on – how to Konsortiemøte for tjenesten DLR
15:30 – 16:00 Pause – besøke utstillere
16:00 – 16:40 Hvordan kan biblioteket støtte Open Access? Lisenser – konferanseworkshop:Del I Leganto Analytics – Rapporter som støtteverktøy i pensumlistearbeidet Oria – praktiske tips og tricks, inkludert spørsmål og svar til arbeidsgruppen
16:45 – 17:30 Kvalitetskontroll av tidsskrifter i NSDs register over vitenskapelige publiseringskanaler

Lisenser – konferanseworkshop: Del II

Rätt resurser? Ett användarcentrerat Alma Analyticsprojekt Forhåndsbestilling av materiale i Alma : Booking
17:35 – 18:30 Bibliotekledermøte (Cosmos 3A) Møte i pensumlistekonsortiet (Andromeda)
19:30 Konferansemiddag (Cosmos 1+2)

 

13. mars (Dag 2)

Parallellsesjoner

Spor 1 – Cosmos 1+2
Spor 2 – Andromeda
Spor 3 – Cosmos 3A
Spor 4 – Cosmos 3C
08:45 – 09:30 Fjernlån – nok en gang! Spørsmål og svar med arbeidsgruppen for akkvisisjon UTGÅR RDA i BIBSYS-konsortiet, hva skjer og hva gjør vi?: Del I Nasjonalt vitenarkiv – hva skjer’a?
09:35 – 10:20 «Nå vil jeg ikke ha mer krøll!» POL – hjertet i Alma RDA i BIBSYS-konsortiet, hva skjer og hva gjør vi?: Del II Erfaringer med bruk av BIRD og DLR – institusjonsarkiv for deling av forskningsdata og læringsressurser
10:20 – 10:50 Pause – besøke utstillere
10:50 – 11:35 Spørsmål og svar med arbeidsgruppen for Fulfillment Patron Purchase Requests – brukerstyrt innkjøp Nytt og nyttig fra Depotbiblioteket Hva er Alma-D?
11:35 – 12:35 Lunsj (og besøke utstillere)
12:35 – 13:20 Brukerhåndtering i Alma PDA – og litt EOD Spørsmål og svar med arbeidsgruppen for Resource Management Pensumlistesystem og BOLK

Cosmos 1+2

13:20 – 13:50

Plenum: GDPR

13:50 – 14:05 Pause – besøke utstillere
14:05 – 14:50 Keynote med Bo Dahlbom
14:50 – 15:00 Avslutning