Program

Dag 1

Starttid
Plenumsesjoner

Dag 2

Starttid
Plenumssesjon
Sesjon 1 - Cosmos 1
Sesjon 2 - Cosmos 3A
Sesjon 3 - Cosmos 3C
Sesjon 4