Program

Dag 1

Starttid
Plenumsesjoner

Dag 2

Starttid
Andromeda
Cosmos 2
Cosmos 3A
Cosmos 3C
Plenumssesjon
Sesjon 2 - Cosmos 3A