RDA i BIBSYS-konsortiet, hva skjer og hva gjør vi?

Foredragsholdere: Frank Haugen og Johan A. S. Jørgensen

Nye katalogiseringsregler (RDA) foreligger i norsk versjon i RDA Toolkit og kan brukes i BIBSYS-konsortiet. Frank Haugen, NB, vil innlede om regelverk og toolkit, og Johan A. S. Jørgensen (UBO), vil orientere om hvordan RM gruppa på UBO har jobbet for å tilegne seg det nye regelverket og demonstrere praktisk bruk av reglene.