Forhåndsbestilling av materiale i Alma : Booking

Foredragsholdere: Ann-Louise Skjager og Eirik Endal

OsloMet har tatt i bruk booking-funksjonen i Alma og Oria. Denne kan brukes til forhåndsbestilling av alle typer materiale i samlingen. Ved OsloMet bruker vi booking for forhåndsbestilling og utlån av AV-utstyr til media- og journaliststudenter.

Vi presenterer prosjektet – bakgrunn, planlegging, implementering og erfaringer fra driften.