Velkommen til BIBSYS-konferansen 2019 i Trondheim!

Vi åpner for påmelding 1. desember.