Velkommen

Vi gleder oss til innrykk av engasjerte deltakere
fra hele landet, og tilbyr et innholdsrikt og variert program.
Vi har fått gode foredragsholdere som vil bidra med
å informere, inspirere og utfordre oss alle.
Nytt for 2015 er at vi åpner for utstillere.
Påmelding både for deltakere og utstillere er nå åpen.